חזון ואמונה 

 

 

להוביל ולסייע לארגונים

לבסס אקלים ותרבות ארגונית

מבוססת ערכים המקיימים

שיח מכבד ומעריך, יושרה והוגנות בעסקים 

שמירה והוקרת האנשים בארגון ובסביבתו

תהליכי שינוי הם מאתגרים מטבעם

,לכל אחד מורכב לשנות את המוכר

 

אני מאמינה בתהליכי שינוי מתמידים, מדורגים

המבססים את התהליך עם אנשי הארגון

בחרתי בדרך זו

על כן השם צעדים לעסק 

  צעדים

  פעיל משנת 1996

הוא מבטיח התקדמות תמידית

בשל אופן צורת העבודה הארגונית